Phiên bản mới Đấu Chuyển Càn Khôn

Fshare.vn - Phiên bản mới Đấu Chuyển Càn Khôn (mã số phiên bản 304)

Bản cài đặt được chia thành 9 phần có tổng dung lượng ~ 9.83GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ 9 file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v304.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.

Fshare.vn - bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công từ phiên bản 297 lên 304

PB 297 -> 304 1.3GB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Torrent - Bản cài đặt đầy đủ

Yêu cầu máy tính của bạn có cài đặt chương trình hỗ trợ tải tập tin torrent như UTorrent hay BitTorrent


Torrent - Tải bản cập nhật

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Phiên bản mới Đấu Chuyển Càn Khôn

Bản cài đặt chia nhỏ - Phiên bản mới Đấu Chuyển Càn Khôn (mã số phiên bản 304)

Bản cài đặt được chia thành 9 phần có tổng dung lượng ~ 9.83GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ 9 file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v304.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.

Tải bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công từ phiên bản 297 lên 304

PB 297 -> 304 1.3GB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560