Fshare.vn - Phiên bản Thú Tộc Quật Khởi (mã số 403)

Bản cài đặt được chia thành 13 phần có tổng dung lượng ~ 25 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ các file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v403.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.


Fshare.vn - bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công lên Phiên bản Thú Tộc Quật Khởi mã số 403. Chọn tải file .cup tùy theo mã số phiên bản game hiện tại của bạn.

Bản cập nhật file .cup
Patch 400 -> 403
Bản cập nhật file .cup
Patch 398 -> 403

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Torrent - Bản cài đặt đầy đủ

Yêu cầu máy tính của bạn có cài đặt chương trình hỗ trợ tải tập tin torrent như UTorrent hay BitTorrent


Thú Tộc Quật Khởi (bản full)

Torrent - Tải bản cập nhật (file .cup tương ứng)

File cập nhật thủ công lên Phiên bản Thú Tộc Quật Khởi mã số 403. Chọn tải file .cup tùy theo mã số phiên bản game hiện tại của bạn.

Bản Patch file .cup
400 -> 403

File cập nhật thủ công lên Phiên bản Thú Tộc Quật Khởi mã số 403. Chọn tải file .cup tùy theo mã số phiên bản game hiện tại của bạn.

Bản Patch file .cup
398 -> 403

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Bản cài đặt chia nhỏ - Phiên bản Thú Tộc Quật Khởi (mã số 403)

Bản cài đặt được chia thành 13 phần có tổng dung lượng ~ 25 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ các file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v403.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.


Tải bản cập nhật (patch) - tải file .cup tương ứng

File cập nhật thủ công lên Phiên bản Thú Tộc Quật Khởi mã số 403. Chọn tải file .cup tùy theo mã số phiên bản game hiện tại của bạn.

Bản cập nhật file .cup
Patch 400 -> 403
Bản cập nhật file .cup
Patch 398 -> 403

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560