Phiên bản mới Ngự Thiên Huyền Chương

Fshare.vn - Phiên bản mới Ngự Thiên Huyền Chương (mã số 362)

Bản cài đặt được chia thành 9 phần có tổng dung lượng ~ 15,5 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ các file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v362.part0001.exe để bắt đầu cài đặt.
Fshare.vn - bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công lên phiên bản 362

Bản cập nhật
Patch 356 -> 362 1,4 GB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Torrent - Bản cài đặt đầy đủ

Yêu cầu máy tính của bạn có cài đặt chương trình hỗ trợ tải tập tin torrent như UTorrent hay BitTorrent


Ngự Thiên Huyền Chương

Torrent - Tải bản cập nhật

File cập nhật thủ công lên phiên bản 362

Bản cập nhật
Patch 356 -> 362

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Phiên bản mới Ngự Thiên Huyền Chương

Bản cài đặt chia nhỏ - Phiên bản mới Ngự Thiên Huyền Chương (mã số 362)

Bản cài đặt được chia thành 9 phần có tổng dung lượng ~ 15,5 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ các file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v362.part0001.exe để bắt đầu cài đặt.Tải bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công lên phiên bản 362

Bản cập nhật
Patch 356 -> 362 1,4 GB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560