Phiên bản mới Phiên bản Băng Nhung Tương Kiến

Fshare.vn - Phiên bản Băng Nhung Tương Kiến (mã số 381)

Bản cài đặt được chia thành 11 phần có tổng dung lượng ~ 19 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ các file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v381.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.
Fshare.vn - bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công lên phiên bản Băng Nhung Tương Kiến mã số 381. Chọn tải file .cup tùy theo mã số phiên bản game hiện tại của bạn.

Bản cập nhật
Patch 377 -> 381

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Torrent - Bản cài đặt đầy đủ

Yêu cầu máy tính của bạn có cài đặt chương trình hỗ trợ tải tập tin torrent như UTorrent hay BitTorrent


Băng Nhung Tương Kiến

Torrent - Tải bản cập nhật

File cập nhật thủ công lên phiên bản Băng Nhung Tương Kiến mã số 381. Chọn tải file .cup tùy theo mã số phiên bản game hiện tại của bạn.

Bản Patch
377 -> 381

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Phiên bản mới Băng Nhung Tương Kiến

Bản cài đặt chia nhỏ - Phiên bản mới Băng Nhung Tương Kiến (mã số 381)

Bản cài đặt được chia thành 11 phần có tổng dung lượng ~ 19 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ các file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v381.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.Tải bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công lên phiên bản Băng Nhung Tương Kiến mã số 381. Chọn tải file .cup tùy theo mã số phiên bản game hiện tại của bạn..

Bản cập nhật
Patch 377 -> 381 file .cup

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên.

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560