Phiên bản mới Thần Khởi

Fshare.vn - Phiên bản mới Thần Khởi (mã số 347)

Bản cài đặt được chia thành 14 phần có tổng dung lượng ~ 14 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ 14 file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v347.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.
Fshare.vn - bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công từ phiên bản 343 lên 347

Bản cập nhật
Patch 343 -> 347 0,6 GB

File cập nhật thủ công từ phiên bản 341 lên 347

Bản cập nhật
Patch 341 -> 347 0,6 GB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Torrent - Bản cài đặt đầy đủ

Yêu cầu máy tính của bạn có cài đặt chương trình hỗ trợ tải tập tin torrent như UTorrent hay BitTorrent


Thần Khởi
(mã số 347)

Torrent - Tải bản cập nhật

File cập nhật thủ công từ phiên bản 343 lên 347

Bản cập nhật
Patch 343 -> 347

File cập nhật thủ công từ phiên bản 334 lên 341

Bản cập nhật
Patch 331 -> 341

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Phiên bản mới Thần Khởi

Bản cài đặt chia nhỏ - Phiên bản mới Thần Khởi (mã số 347)

Bản cài đặt được chia thành 14 phần có tổng dung lượng ~ 14 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ 14 file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v347.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.Tải bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công từ phiên bản 343 lên 347

Bản cập nhật
Patch 343 -> 347 0,6 GB

File cập nhật thủ công từ phiên bản 341 lên 347

Bản cập nhật
Patch 341 -> 347 0,6 GB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560