Phiên bản mới Lăng Vân Dị Thú

Fshare.vn - Phiên bản mới Lăng Vân Dị Thú (mã số 331)

Bản cài đặt được chia thành 10 phần có tổng dung lượng ~ 11 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ 10 file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v331.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.


Fshare.vn - bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công từ phiên bản 317 lên 331

Bản cập nhật
Patch 317 -> 331 406 MB

File cập nhật thủ công từ phiên bản 322 lên 331

Bản cập nhật
Patch 322 -> 331 403 MB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Torrent - Bản cài đặt đầy đủ

Yêu cầu máy tính của bạn có cài đặt chương trình hỗ trợ tải tập tin torrent như UTorrent hay BitTorrent


Lăng Vân Dị Thú
(mã số 331)

Torrent - Tải bản cập nhật

File cập nhật thủ công từ phiên bản 317 lên 331

Bản cập nhật
Patch 317 -> 331

File cập nhật thủ công từ phiên bản 322 lên 331

Bản cập nhật
Patch 322 -> 331

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Phiên bản mới Tiên Cảnh Kỳ Viên

Bản cài đặt chia nhỏ - Phiên bản mới Lăng Vân Dị Thú (mã số 331)

Bản cài đặt được chia thành 10 phần có tổng dung lượng ~ 11 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ 10 file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v331.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.


Tải bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công từ phiên bản 317 lên 331

Bản cập nhật
Patch 317 -> 331 406 MB

File cập nhật thủ công từ phiên bản 322 lên 331

Bản cập nhật
Patch 322 -> 331 403 MB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560