Phiên bản mới Tiên Cảnh Kỳ Viên

Fshare.vn - Phiên bản mới Tiên Cảnh Kỳ Viên (mã số phiên bản 317)

Bản cài đặt được chia thành 10 phần có tổng dung lượng ~ 10.7 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ 10 file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v317.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.


Fshare.vn - bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công từ phiên bản 310 lên 317

PB 310 -> 317 0.95GB

File cập nhật thủ công từ phiên bản 304 lên 317

PB 310 -> 317 0.95GB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Torrent - Bản cài đặt đầy đủ

Yêu cầu máy tính của bạn có cài đặt chương trình hỗ trợ tải tập tin torrent như UTorrent hay BitTorrent


Torrent - Tải bản cập nhật

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560

Phiên bản mới Tiên Cảnh Kỳ Viên

Bản cài đặt chia nhỏ - Phiên bản mới Tiên Cảnh Kỳ Viên (mã số phiên bản 304)

Bản cài đặt được chia thành 10 phần có tổng dung lượng ~ 10.7 GB. Bạn vui lòng tải toàn bộ 10 file dưới đây, đặt chung vào cùng 1 thư mục sau đó chạy file TGHM_Setup_v317.part00001.exe để bắt đầu cài đặt.


Tải bản cập nhật (patch)

File cập nhật thủ công từ phiên bản 310 lên 317

PB 310 -> 317 0.95GB

File cập nhật thủ công từ phiên bản 304 lên 317

PB 304 -> 317 0.95GB

Chú ý

- TGHM yêu cầu directx 9.0c, .net framework 3.5, VC++ 2008 trở lên

- Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy gọi đến bộ phận hỗ trợ của DECO theo số: 1900.571.560